Nhảy đến nội dung
x

Công trình công bố trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành Applied Physics Letters

Công trình “Quãng đường tự do trung bình không đàn hồi của electron năng lượng thấp trong graphene đơn lớp” công bố trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành Applied Physics Letters

Công trình trên với tên tiếng Anh: “Low-energy electron inelastic mean free path for monolayer graphene” đã được công bố trên Tạp chí Applied Physics Letters (APL) (ISSN: 0003-6951), một tạp chí của Nhà xuất bản thuộc Hội Vật lý Hoa Kỳ (American Institute of Physics) với chỉ số ảnh hưởng (Impact Factor-IF) là 3,597 (theo Journal Citation Reports, Clarivate, Mỹ); và chỉ số H-index là 423 (theo Scimago, SJR, Tây Ban Nha) nằm trong danh mục ISI. APL được xếp hạng Ngoại hạng chuyên ngành của chuyên ngành Physics and Astronomy (miscellaneous) (SJR) theo hệ thống xếp hạng công bố quốc tế của Trường Ðại học Tôn Ðức Thắng (TDTU).
 

APL on Scimago

Tác giả của công trình trên là TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, Trưởng Phòng Thí nghiệm Vật lý ứng dụng của Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu. Cho đến nay TS. Hiếu đã có 18 công bố khoa học trên các tạp chí Q1 và Q2 của hệ thống ISI.

Quãng đường tự do trung bình không đàn hồi của điện tử là một đại lượng quan trọng đối với các nghiên cứu vận chuyển điện tử trong vật chất, cũng như đối với các phương pháp phổ điện tử và hiển vi điện tử. Trong hàng thập kỉ, các kỹ thuật thực nghiệm và mô hình lý thuyết đã được phát triển để xác định đại lượng này. Tuy nhiên, kết quả thu được đối với điện tử năng lượng thấp (thường là dưới 100 eV) không đáng tin cậy.

Năm 2016, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu đã đề xuất một phương pháp xác định quãng đường tự do trung bình không đàn hồi của điện tử năng lượng thấp trong hệ hình thức điện môi, sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ phụ thuộc thời gian và đã được đăng trên một công trình đăng trên tạp chí APL [https://doi.org/10.1063/1.4948248]. Với công trình này, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu đã vinh dự nhận giải thưởng trẻ của Giải thưởng Tạ Quang Bửu (năm 2020). Độ tin cậy của phương pháp này đã được chứng minh cho kim loại đồng, và tiếp sau đó là cho 10 vật liệu khối khác trong một công trình đăng trên tạp chí Journal of Physics: Condensed Matter [https://doi.org/10.1088/1361-648X/aa6b9d]. Tuy nhiên, việc sử dụng phương pháp trên để xác định quãng đường tự do trung bình không đàn hồi của điện tử năng lượng thấp cho vật liệu hai chiều vẫn chưa được kiểm chứng.

Do đó, TS. Hiếu đã hợp tác với một số nhà khoa học từ Nhật Bản và Trung Quốc mở rộng bài toán sang đối tượng graphene đơn lớp-một vật liệu hai chiều điển hình- và đã thu được kết quả lý thuyết phù hợp với dữ liệu thực nghiệm. Kết quả này đã cung cấp giải pháp cho việc xác định quãng đường tự do trung bình không đàn hồi của điện tử năng lượng thấp trong vật liệu ba chiều và hai chiều. Điều đó có ý nghĩa rất quan trọng, vì đại lượng này cần trong các ứng dụng liên quan đến vận chuyển điện tử năng lượng thấp trong nhiều vật liệu khác nhau.  

Có thể tìm thấy bài báo trên:  https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/5.0016284

 

APL on web