Nhảy đến nội dung
x

Giáo sư Naftali Auerbach tham gia Ban Cố vấn của Viện.

Giáo sư Naftali Auerbach hiện thời là Giáo sư Danh dự của Đại học Tel Aviv, Israel (https://en-exact-sciences.tau.ac.il/profile/auerbach#anchor_general_info). Gần 60 năm nghiên cứu khoa học, Giáo sư Auerbach là một trong những Giáo sư đầu ngành của ngành Vật lý Hạt nhân (VLHN). Cho đến nay ông đã có hơn 250 công trình khoa học trên những tạp chí hàng đầu của lĩnh vực VLHN. Rất nhiều công trình trong số đó đã mang đến những ý tưởng đột phá cho chuyên ngành này. Giáo sư Auerbach được mời đến làm việc tại những trung tâm VLHN hàng đầu thế giới như Phòng Thí nghiệm Quốc gia Los Alamos, Hoa Kỳ (1980-2004), Viện Lý thuyết Hạt nhân tại Seattle, Hoa Kỳ (1991, 1999), Viện VLHN tại Orsay, Pháp (1976-2007), TRIUMF, Canada (1980-2009). Từ năm 2006, ông là Giáo sư tại Khoa Vật lý và Thiên văn, Đại học Bang Michigan, Hoa Kỳ, và Phòng Thí nghiệm Quốc gia Cyclotron Siêu dẫn tại Đại học Bang Michigan, hiện nay là cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới trong lĩnh vực VLHN. Giáo sư Auerbach là Phó Biên tập phụ trách chuyên ngành VLHN của tạp chí Physical Review Letters (1998-2002). Năm 2010 ông là phản biện ngoại hạng của các tạp chí thuộc Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS). Ông còn là Phó Tổng Biên tập của tạp chí Europhysics Letters (2003-2008). Hiện nay ông vẫn là cố vấn của các tạp chí này. Từ tháng 7 năm 2020, Giáo sư Auerbach là Giáo sư, Phó trưởng Ban Cố vấn tại Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu, trường Đại học Tôn Đức Thắng (https://aimas.tdtu.edu.vn/en/personnel/Advisory-Board).