Nhảy đến nội dung
x

Những đóng góp đầy ý nghĩa của AIMaS trong Nature index

Vừa qua, công trình "Cancellation mechanism for the electron electric dipole moment connected with the baryon asymmetry of the Universe" [Phys. Rev. D 101 (2020), 011901(R)] xuất bản trên tạp chí Journal of Physical Review D của Tiến sỹ Eibun Senaha, thành viên của nhóm Vật lý hạt cơ bản và Vũ trụ học của AIMaS đã được chỉ mục vào Nature Index (www.natureindex.com/article/10.1103/physrevd.101.011901). Đây là nhóm nghiên cứu Vật lý hạt cơ bản và Vũ trụ học duy nhất hiện nay của Đại học Tôn Đức Thắng. Tiến sỹ Eibun Senaha là thành viên của AIMaS (aimas.tdtu.edu.vn/en/personnel/Research-Groups) kể từ tháng 11/2019 sau một thời gian làm việc tại Viện Nghiên cứu Cơ bản Hàn quốc (Institute for Basic Science). Cho đến nay ông đã công bố được 43 công trình trên các tạp chí ISI uy tín và các công trình này đã nhận được 1083 trích dẫn từ các đồng nghiệp quốc tế (www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506108950

Phs.Rev.D in Nature index

Nature index là một bảng xếp hạng học thuật uy tín toàn cầu do Nhà xuất bản Nature lập ra. Nature Index đã chọn ra 82 tạp chí hàng đầu thế giới từ hàng chục nghìn tạp chí ISI để đưa vào đánh giá xếp hạng, thuộc 4 nhóm lĩnh vực: Vật lý, Hóa học, Khoa học Trái đất và Môi trường, và Khoa học sự sống.

Công trình của Tiến sỹ Senaha tiếp nối hướng nghiên cứu của ông về sự bất đối xứng của vật chất và phản vật chất trong vũ trụ (matter-antimatter asymmetry of the Universe). Đây là một trong những chủ đề nghiên cứu có lịch sử lâu đời trong Vật lý hạt cơ bản và Vũ trụ học và thường được giải thích bởi mô hình cặp hạt song tuyến Higgs (Higgs doublet model). Tuy nhiên mô hình này không đủ mạnh để giải thích sự bất đối xứng của vật chất và phản vật chất trong vũ trụ kể từ khi ACME đề xuất giả thuyết không (null hypotheses) của mô men lưỡng cực điện (electric dipole moment-EDM) của electron vào năm 2018. Tiến sỹ Senaha và các đồng nghiệp đã làm sáng tỏ cơ chế loại trừ (cacellation mechanism) cho EDM của các electron, điều này làm hồi sinh nhóm giải pháp mới cho vấn đề bất đối xứng của vật chất và phản vật chất. Mặc dù cơ chế loại trừ của EDM của các điện tử là không mới, tuy nhiên các tác giả đã tinh chỉnh một vài tham số trong mô hình trên nên đã khám phá rằng không gian loại trừ có thể mở rộng nếu các hạt liên kết Yukawa tuân theo cấu trúc phân cấp Yukawa (hierarchical structure). Thực tế khá đơn giản này đã không được đánh giá cao cho đến khi nghiên cứu của Tiến sỹ Senaha và đồng nghiệp đề cập đến. Công trình này được xuất bản dưới dạng “Rapid Communications”. Đây là một dạng nghiên cứu nhằm thông tin nhanh đến cộng đồng khoa học về các vấn đề cực kỳ mới trong chuyên ngành và được phản biện hết sức chặt chẽ và nghiêm ngặt còn hơn cả các nghiên cứu thuộc dạng “Regular articles”. Do đó nó luôn được đánh giá cao và hứa hẹn nhiều trích dẫn trong tương lai vì tính mới của nó. Toàn văn của công trình này có thể được truy cập trên: journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.101.011901

Phs.Rev.D

Ngoài ra, chúng tôi cũng lưu ý rằng cho đến nay các nhà khoa học làm việc toàn thời gian tại AIMaS đã đóng góp 03 công trình được chỉ mục trên Nature Index như sau:

1. pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpclett.8b02137 của Giáo sư Hirobumi Mineo.

jpclett in Nature index

2. aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4960380 của Tiến sỹ Nguyễn Duy Vỹ và Thạc sỹ Lê Trí Đạt.

APL in Nature index

3. aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.4948248 của Tiến sỹ Nguyễn Trương Thanh Hiếu. Đây là công trình được nhận giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020.

APL in Nature index