Nhảy đến nội dung
x

PGS. TS. Phạm Thanh Phong tham gia Ban Biên tập tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology

Phó Giáo sư Tiến sỹ, Viện trưởng Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu Phạm Thanh Phong vừa được bổ nhiệm vào Ban Biên tập (Associate Editors) của tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology thuộc Hội Gốm sứ Hoa Kỳ (The American Ceramic Society) (https://ceramics.onlinelibrary.wiley.com/hub/journal/17447402/homepage/editorialboard)

Tạp chí International Journal of Applied Ceramic Technology của Hội Gốm sứ Hoa Kỳ được xuất bản bởi Nhà xuất bản Wiley, là tạp chí ISI với chỉ số IF=1,762, Q2 (năm 2019) và xếp hạng 11/28 các tạp chí ISI thuộc chuyên ngành Gốm sứ. 

International Journal of Applied Ceramic Technology

Đây là tạp chí chuyên công bố các công trình tiên phong về quá trình thương mại hóa các sản phẩm gốm sứ và quy trình chế tạo gốm sứ. Các xuất bản phẩm của tạp chí tập trung vào các chủ đề: Ứng dụng của công nghệ nano (Nanotechnology Applications), Các ứng dụng của gốm sứ trong lãnh vực năng lượng (Ceramic and Technology for Energy Applications: Fuel Cells, Batteries, Solar, Thermoelectric, and Superconductors), Lớp phủ cách nhiệt và môi trường (Thermal and Environmental Barrier Coatings), Các loại Vật liệu nền gốm như vật liệu tổ hợp (Ceramic Matrix Composites) và vật liệu chức năng (Functional Materials), Các ứng dụng của gốm sinh học (Bioceramic Applications), Các quy trình và kỹ thuật sản xuất gốm, sợi quang (Green Manufacturing, Ceramic Processing, Glass technology, Fiber optics), và ứng dụng của gốm trong xử lý môi trường, trong lãnh vực điện tử, Photonic và từ tính (Ceramics in Environmental Applications, Ceramics in Electronic, Photonic and Magnetic Applications).

Xin chúc mừng PGS. TS. Phạm Thanh Phong!

Associate Board of IJACT - Prof. Phong