Nhảy đến nội dung
x

Seminar 16/12/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Trần Nguyên Lân

1) The University of California, Berkeley

2) Ho Chi Minh City Institute of Physics, VAST

Development of a new quantum-embedding method for strongly correlated electrons

14:00, 16/12/2020

(Thứ tư)

Phòng họp C (C010) - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Duy Vỹ Laboratory of Applied Physics (AP) - AIMaS Radiation pressure on the metallic mirror of an optical microcavity inserted by a graphene layer