Nhảy đến nội dung
x

Seminar 18/09/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Đăng Khánh Linh Atomic Molecular and Optical Physics Research Group (AMOG) - AIMaS

Seminar 1: Transport properties of bilayer graphene due to charged impurity scattering: temperature-dependent screening and substrate effects

Seminar 2: Electrical conductivity of bilayer-graphene double layers at finite temperature

9:00, 18/9/2020

(Thứ sáu)

Phòng C305, Trường Đại học Tôn Đức Thắng