Nhảy đến nội dung
x

Seminar 18/11/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Bùi Minh Lộc Division of Nuclear Physics (DNP) - AIMaS

Introduction to VEUSZ- a GUI scientific plotting and graphing package

9:00, 18/11/2020

(Thứ tư)

Phòng C203 - Trường Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Lê Thị Cẩm Tú Atomic Molecular and Optical Physics Research Group (AMOG) - AIMaS

1. IDENTIFICATION OF DIFFERENT IONIZATION CHANNELS IN THE TRANSITION REGIME

2. ROLE OF DYNAMIC CORE-ELECTRON POLARIZATION IN INTERMEDIATE KELDYSH PARAMETER REGIME