Nhảy đến nội dung
x

Seminar 19/05/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Electron inelastic mean free path for monolayer graphene

14h, 19/05/2020

Phòng B208 - Đại học Tôn Đức Thắng

TS. Nguyễn Duy Vỹ Phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng (AP) - AIMaS Fluctuation-Dissipation Theorem in optomechanics.

CN. Lê Đại Nam

Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS Orbital magnetization in axially symmetric two-dimensional carbon allotrope: influence of electric field and geometry
TS. Lê Thị Cẩm Tú Nhóm nghiên cứu vật lý nguyên tử phân tử và quang học (AMOG) - AIMaS

INFLUENCE OF LASER PARAMETERS ON HIGH-ORDER RESCATTERINGS IN HARMONIC SPECTRA