Nhảy đến nội dung
x

Seminar 25/8/2020

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm

ThS. Phan Anh Luân

Viện nghiên cứu và phát triển, Đại học Duy Tân

Electronic spectrum of spherical fullerene molecules in the presence of generalized magnetic fields

9:00, 25/08/2020

Lầu 5 Thư viện- Trường Đại học Tôn Đức Thắng

CN. Lê Đại Nam Atomic Molecular and Optical Physics Research Group (AMOG) - AIMaS

Generalized harmonic confinement of massless Dirac fermions in (2+ 1) dimensions.

Graphene under uniaxial inhomogeneous strain and an external electric field: Landau levels, electronic, magnetic and optical properties