Nhảy đến nội dung
x

The Workshop on Quantum Science and Technology 2020 (QST2020)

Thực hiện các nội dung khoa học của đề tài “Theoretical study of photo-induced electronic dynamics in molecules, No. 103.03-2018.60” của Phó Giáo sư  Hirobumi Mineo do Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ, Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS) tổ chức mini-workshop với chủ đề: Quantum Science and Technology 2020 (QST2020) tại trường Đại học Tôn Đức Thắng.

1. Thời gian: 01 ngày (29/05/2020)

2. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Anh.

3. Các lĩnh vực khoa học chủ đề của workshop:

- Atom, Molecules and Optical Physics
- Quantum chemistry
- Computational physics
- Applied physics
- Material Science
-  Condensed matter physics
- High energy physics
- Nuclear Physics
- Chemical Engineering
- Application of photonics

4. Ban Tổ chức:

- PGS.  Phạm Thanh Phong (AIMaS, Ton Duc Thang University)
- PGS. Hirobumi Mineo (AIMaS, Ton Duc Thang University)
- TS. Nguyễn Duy Vỹ (AIMaS, Ton Duc Thang University)
- Trần Thị Ngọc Nhã (AIMaS, Ton Duc Thang University)

5. Các mốc thời gian quan trọng:

- Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo: hạn chót vào ngày 20/5/2020, gửi trực tiếp đến email: aimas@tdtu.edu.vn

6. Địa điểm: Phòng họp C (C010), Trường Đại học Tôn Đức Thắng

7. Chương trình chi tiết:  Xem tại đây new-icon.gif

timetableQST2020