Nhảy đến nội dung
x

Seminar 02/12/2021

Báo cáo viên Đơn vị Tiêu đề Thời gian - Địa điểm
GS. Lê Văn Hoàng Khoa Vật lí, ĐH Sư phạm TP.HCM Retrieval of Material Properties of TMD Monolayers from Experimental Exciton Energy Spectra

9:00, 02/12/2021

Online

ThS. Châu Ngọc Lê  Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM Research on the applicability of elastic deformation machining method for manufacturing aspherical lenses