Nhảy đến nội dung
x

Seminar khoa hoc

9.00 AM – 10.00 AM: Ô. Trần Quốc Thảo (ĐH Tokyo) trình bày về: "Phân tích dòng nguyên liệu cấp sản phẩm và đánh giá phát sinh thiết bị điện và điện tử thải bỏ: Nghiên cứu điển hình tại Việt Nam"

Tóm tắt:

Thiết bị điện và điện tử thải bỏ (hay rác điện tử-RĐT) chứa các vật liệu có giá trị bao gồm kim loại quý cũng như các chất độc hại. Tốc độ phát triển nhanh chóng của RĐT không những tạo nên một vấn đề môi trường đáng lo mới mà còn tác động đến chiến lược quản lý tài nguyên ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, do thiếu thông tin toàn diện về các hoạt động tái chế và xử lý RĐT, để đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp đang thu hút sự quan tâm từ các nhà hoạch định chính sách. Họ đang từng bước đánh giá các khía cạnh của khu vực quy mô nhỏ phi chính thức và vai trò của từng bên liên quan. Để hiểu rõ hơn về phát sinh RĐT và xu hướng của nó ở Việt Nam, nghiên cứu này đã khảo sát dòng sản phẩm và áp dụng mô hình ước lượng. Nghiên cứu tiến hành điều tra vòng đời sản phẩm điện, điện tử và áp dụng mô hình ước tính nhằm đưa ra thông tin kiểm toán tốt hơn về mức độ phát sinh RĐT ở Việt Nam như một nghiên cứu điển hình. Nghiên cứu này tập trung vào các thiết bị và thiết bị gia dụng phổ biến, đó là máy điều hòa không khí (AC), máy tính cá nhân (PC), tủ lạnh (RF), tivi (TV) và máy giặt (WM). Bằng cách sử dụng phân tích dòng nguyên liệu dựa trên sản phẩm, lượng ước tính của các dòng RĐT có liên quan đã được tính toán và dự đoán phát sinh RĐT cho đến năm 2030. Phạm vi nghiên cứu là phân tích dòng sản phẩm bao gồm từ lúc sản phẩm được đưa vào thị trường đến bước xử lý sản phẩm thành các nguyên liệu tái chế. Kết quả ước tính và khả năng áp dụng của các mô hình sau đó được đánh giá bằng phân tích độ tin cậy và độ nhạy. Kết quả về lưu lượng và thời gian tái sử dụng từ cuộc khảo sát đã được sử dụng để tính toán thời gian tồn tại trung bình của sản phẩm. Lượng đồ điện-điện tử có thể bị thải bỏ vào cuối năm 2030 được ước tính là hơn 16 triệu đơn vị hay 642 nghìn tấn (6,3 kg / người) so với hơn 8 triệu hay 317 nghìn tấn (3,4 kg / người) vào cuối năm 2018. So với tình hình trên thế giới, tỷ lệ phát sinh RĐT của Việt Nam được ước tính ở mức cao và cần có kế hoạch phù hợp để thực hiện thu gom và xử lý. Do đó, như một bước chuẩn bị ban đầu cho việc quản lý RĐT ở Việt Nam, nghiên cứu này đã đề xuất các hệ thống quản lý thay thế để hỗ trợ việc thực hiện các chính sách thu gom và tái chế RĐT.