Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng

Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu xin thông báo về việc tuyển dụng 03 vị trí nghiên cứu viên năm 2022 như sau:

- Có nguyện vọng gắn kết lâu dài với Trường, Viện.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ có kinh nghiệm nghiên cứu liên quan đến: tính toán vật liệu và cấu trúc tiên tiến, cấu trúc protein, tương tác giữa các phân tử sinh học, tương tác giữa các phân tử sinh học và vật liệu, mô hình hóa phân tử/nguyên tử.

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn. Ngoài ra, các ứng viên cũng có thể liên hệ Viện để biết thêm chi tiết (aimas@tdtu.edu.vn).