Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng

Vị trí nghiên cứu viên:

- Có nguyện vọng gắn kết lâu dài với Trường, Viện.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ ưu tiên các ngành: Khoa học vật liệu, Hóa lý, Hóa vật liệu, Hóa tính toán, Vật lý tính toán, Sinh học tính toán, Khoa học sự sống, Vật lý nguyên tử phân tử, trí tuệ nhân tạo.

Vị trí trợ lý nghiên cứu viên:

- Có nguyện vọng gắn kết lâu dài với Trường, Viện.

- Tốt nghiệp cử nhân các ngành: Khoa học vật liệu, Hóa lý, Hóa vật liệu, Hóa tính toán, Vật lý tính toán, Sinh học tính toán, Khoa học sự sống, Vật lý nguyên tử phân tử, trí tuệ nhân tạo.

- Có công bố ISI/scopus tác chính với viên chức cơ hữu của Viện.

 

Ngoài ra, các thông tin chi tiết như sau:

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.