Nhảy đến nội dung
x

Seminar khoa học 3/2/2023

Phòng thí nghiệm Vật lý sinh học lý thuyết & tinh toán tổ chức seminar khoa học vào 15h00 3/2/2023 tại phòng A902, với các báo cáo:

1. Đánh giá sự hiệu quả của các phương pháp docking đối với Neuraminidase - CN. Phạm Thị Ngọc Hân (NTT-hitech).

2. Đánh giá sự hiệu quả của phương pháp nhiễu loạn năng lượng tự do đối với một số hệ protein-ligand - CN. Thái Quỳnh Mai (AIMaS).

3. SARS-CoV-2 Omicron RBD liên kết yếu hơn với hACE2 so với Delta RBD, như được tiết lộ bởi mô hình chi tiết thô - CN. Lê Thanh Hòa (AIMaS).