Nhảy đến nội dung
x

Seminar khoa học của GS.TS Phạm Đức Chính và TS. Đặng Thùy Đông

Vào ngày 09/3/2023, Viện AIMaS tổ chức buổi trao đổi học thuật với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tính toán tại Phòng họp B.
 

GS.TS Phạm Đức Chính, giải thưởng Tạ Quang Bửu 2019, sẽ báo cáo về

Thermal conductivity in spherical and circular inclusion composites with highly- and lowly-conducting imperfect interfaces