Nhảy đến nội dung
x

TIÊU ĐIỂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Đề cử giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020
Trong danh sách rút gọn dành cho hạng mục “Giải thưởng trẻ”, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu-Trưởng Phòng Thí nghiệm Vật lý Ứng dụng của Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS), trường Đại học Tôn Đức Thắng vinh dự được ghi tên với công trình “Low-energy electron inelastic mean free path in materials” xuất bản trên tạp chí  Applied Physics Letters
Seminar 19/03/2020
Báo cáo viên: TS. Lê Cẩm Tú, TS. Nguyễn Duy Vỹ, CN. Lê Đại Nam, TS. Nguyễn Lê Minh Trí
Seminar 12/02/2020
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên
Báo cáo khoa học 06/02/2020
Báo cáo viên: TS. Mrutunjaya Bhuyan, PGS. Nguyễn Quang Hưng
ISMS2019 closing news
The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science (ISMS 2019), co-organised by the Advanced Institute of Materials Science, TDTU, and Quantum Topological Research Center, National Cheng Kung University, Taiwan, has closed with meaningful memories.
The 1st NCKU-TDTU Joint International Symposium on Materials Science - ISMS2019
ISMS 2019 là diễn đàn khoa học nhằm trao đổi, giới thiệu và thảo luận những thành tựu nghiên cứu lý thuyết lẫn thực nghiệm mới nhất thuộc lãnh vực Khoa học Vật liệu và Vật lý chất rắn.
Báo cáo khoa học 12/12/2019
Báo cáo viên: PGS. Nguyễn Quang Hưng, GS. Lê Văn Hoàng, TS. Lưu Anh Tuyên
Báo cáo khoa học 27/11/2019
Báo cáo viên: TS. Đinh Văn An và TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Nguyễn Duy Khanh
Seminar 22/11/2019
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Lê Thị Cẩm Tú, NCS. Lê Tấn Phúc