Nhảy đến nội dung
x

TIÊU ĐIỂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 12/9/2022 với báo cáo của ThS. Võ Duy Đạt và TS. Nguyễn Minh Tâm.
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 08/9/2022 với báo cáo của TS. Lê Văn Hùng (Cao đẳng Kỹ thuật Đồng Nai) và ThS. Lê Trí Đạt (AIMaS).
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 25/8/2022 với báo cáo của TS. Nguyễn Lê Minh Trí (AIMaS)
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 21/7/2022 với báo cáo của NCS Trần Quốc Thảo (ĐH Tokyko)
Tuyển dụng
Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu xin thông báo về việc tuyển dụng 03 vị trí nghiên cứu viên
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 07/7/2022 với báo cáo của Ô. Lê Thanh Hòa và TS. Nguyễn Thị Hải Yến.
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học tiếp theo của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 30/6/2022 với báo cáo của TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS).
Seminar khoa hoc
Seminar khoa học tiếp theo của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS) sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 16/5/2022 với 2 báo cáo của TS. Nguyễn Sỹ Dũng (INCOS) và TS. Nguyễn Lê Minh Trí (AIMaS)
Seminar khoa học 12/5/2022
Seminar khoa học tiếp theo của Viện Khoa học Tính toán (INCOS) và Viện Khoa học Vật liệu Tiên tiến (AIMaS), Trường Đại học Tôn Đức Thắng, sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 9h00 sáng thứ Năm, ngày 12/5/2022 với 2 báo cáo của TS. Nguyễn Sỹ Dũng và TS. Nguyễn Trương Khang (INCOS)