Nhảy đến nội dung
x

TIÊU ĐIỂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Seminar 26/10/2020
Báo cáo viên: TS.  Eibun Senaha, TS. Hirobumi Mineo
Seminar 20/10/2020
Báo cáo viên: TS. Lưu Hữu Nguyên, TS. Nguyễn Lê Minh Trí, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 16/10/2020
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Đình Hiên
Seminar 25/09/2020
Báo cáo viên: TS. Bùi Minh Lộc, TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu, TS. Đặng Khánh Linh
Seminar 18/09/2020
Báo cáo viên: TS. Đặng Khánh Linh, TS. Hồ Kim Dân
Seminar 04/9/2020
Báo cáo viên: TS.  Eibun Senaha, TS. Hirobumi Mineo
Seminar 31/08/2020
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Đình Hiên
Seminar 25/8/2020
Báo cáo viện: ThS. Phan Anh Luân, TS. Lê Thị Cẩm Tú, CN. Lê Đại Nam
Công trình công bố trên tạp chí ngoại hạng chuyên ngành Applied Physics Letters
Công trình trên với tên tiếng Anh: “Low-energy electron inelastic mean free path for monolayer graphene” đã được công bố trên Tạp chí Applied Physics Letters (APL)