Nhảy đến nội dung
x

TIÊU ĐIỂM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Báo cáo khoa học 01/10/2019
Báo cáo viên: TS. Tomotake Yamakoshi, ThS. Lê Trí Đạt
Seminar 29/08/2019
Báo cáo viên: PGS. Hirobumi Mineo, TS. Phan Thị Ngọc Loan.
Seminar 19/08/2019
Báo cáo viên: TS. Lê Cẩm Tú, ThS. Lê Trí Đạt, TS. Hồ Kim Dân, ThS. Lê Đại Nam.
Seminar 26/07/2019
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên, TS. Hồ Kim Dân
Báo cáo khoa học 23/7/2019
Báo cáo viên: PGS. Lê Anh Thư - Đại học Khoa học và Công nghệ Missouri, USA, TS. Phan Thị Ngọc Loan - Đại học Sư phạm TPHCM
Seminar 19/07/2019
Báo cáo viên: TS. Nguyễn Lê Minh Trí, TS. Nguyễn Đình Hiên
Báo cáo khoa học 01/07/2019
Báo cáo viên: TS. Eibun Senaha - Viện khoa học cơ bản, Hàn Quốc
Seminar 21/06/2019
Báo cáo viên: TS. Hồ Kim Dân, TS. Nguyễn Duy Vỹ, TS. Nguyễn Lê Minh Trí
Seminar 13/06/2019
Báo cáo viên: TS. Võ Văn Tài, ThS. Lê Trí Đạt, ThS. Lê Đại Nam