Nhảy đến nội dung
x

Tuyển dụng

Viện Tiên tiến khoa học vật liệu xin thông báo:

Viện Tiên tiến Khoa học Vật liệu xin thông báo về việc tuyển dụng vị trí nghiên cứu viên năm 2022 như sau:

- Có nguyện vọng gắn kết lâu dài với Trường, Viện.

- Tốt nghiệp Tiến sĩ ưu tiên các ngành: Khoa học vật liệu, Hóa lý, Hóa vật liệu, Hóa tính toán, Vật lý tính toán, Sinh học tính toán, Khoa học sự sống, Vật lý nguyên tử phân tử, dữ liệu lớn.

- Chi tiết có thể tham khảo tại đây

- Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: tại đây

- Thông tin chi tiết về mô tả công việc kèm theo từng vị trí: tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam): tại đây

- Phiếu đăng ký dự tuyển (Đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài): tại đây

Mọi chi tiết liên quan đến vấn đề tuyển dụng vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tổ chức hành chính (A0009), số điện thoại (028) 37 755 035, email: phongtchc@tdtu.edu.vn.